Nederlands English

Macobo zet in op innovatie -

Geplaatst door Maaike en Steven op 3 April 2017

#studiebureau, #ingenieursbureau, #innovatie, #automatisatie, #duurzaamheid, #energiezuinigheid, #r&d, #it, #kwaliteit, #knowledgeoffice, #kenniscentrum, #digitalisatie

Blog Macobo Innovatie

Stilstaan is achteruitgaan. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling zijn cruciaal voor een rooskleurige toekomst van onze ingenieursgroep en de bouwsector in het algemeen. Daarom heeft Macobo de Cel Innovatie opgericht.

Waarom een Cel Innovatie in een bouwkundig studiebureau?
Steven Melis, Teamleader Cel Innovatie: “Het is onze missie om doeltreffende bouwkundige studies af te leveren om zo de uitvoering van een bouwproces te vergemakkelijken voor alle bouwpartners. In een veranderende bouwwereld staan innovatie, duurzaamheid en energiezuinigheid niet stil. We vinden het belangrijk om de kwalitatieve dienstverlening naar onze klanten hoogstaand te houden door te investeren en zo mee te zijn met de recente technische evoluties en de wetgeving.”

“De Cel Innovatie is ook opgericht om de interne bedrijfsprocessen te optimaliseren en te verbeteren. De kerntaken van dit beleid zijn automatisatie, standaardisatie en digitalisatie. Macobo wil de afstemming van zijn brede waaier aan diensten zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen. Dit is een continu verbeterproces waarin wij onze collega’s proberen te stimuleren met een kritische blik te kijken naar mogelijke verbeterpunten op elk gebied.”

Hoe vertaalt zich dat concreet?
Steven: “We zullen werken rond 3 belangrijke pijlers. Om te beginnen willen we actief inzetten op R&D. Kennis inwinnen staat centraal, want als studiebureau wordt er van ons verwacht dat we de nodige expertise bezitten over al onze disciplines. Verder is kennis delen cruciaal. Met andere innovatieve bedrijven, onderzoekcentra en de academische wereld nieuwe ideeën en technologieën onderzoeken en dit omzetten naar succesvolle producten of diensten voor de bouwsector.”

“Een tweede pijler is IT. Ik ben ervan overtuigd dat IT een katalysator is om de productiviteit en de kwaliteit te verhogen d.m.v. automatisatie en digitalisatie. And last but not least: kwaliteit. Onze klantentevredenheid loopt parallel met de kwaliteit van onze dienstverlening. Belangrijk is dat we onszelf voortdurend in vraag stellen en durven veranderen naar een steeds betere organisatie. Macobo ziet zichzelf evolueren naar een ‘Lean’ bedrijf en hierbij zal de Cel Innovatie een belangrijke rol spelen. Verder is de coördinatie tussen onze verschillende disciplines een belangrijke maatstaf naar onze klanten waarin we blijvend willen investeren.”

Wat is het uiteindelijke doel?
Steven:” Ik vind het belangrijk om te denken in termen van opbrengst en niet in termen van kosten. Eigenlijk is in de korte termijnvisie het oprichten van zo’n interne cel een extra kost. We zijn er bij Macobo van overtuigd dat deze manier van werken ons op de langere termijn enkel maar voordelen zal opleveren, niet alleen voor de interne werking maar ook voor de dienstverlening naar onze bouwpartners toe. Het finale doel is dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen door een toegevoegde waarde in het bouwproces aan te bieden en dit met een nog vlottere en productievere interne werking, zodat we een win-win situatie creëren.”

“We hebben een bijzonder team samengesteld, een symbiose van mensen met complementaire vaardigheden, dat dagelijks werkt aan Macobo als ‘Knowledge Office’. Dit zijn de sleutelspelers die het voortouw nemen, maar de missie is om iedereen in het bedrijf te betrekken bij het proces. En uiteraard nodigt Macobo iedereen uit die openstaat voor een innovatieve samenwerking om samen op een slimme en doordachte manier bouwprojecten aan te vatten!”

Maaike Deverwerre
md@macobo.be
0460 94 21 39

Maaike Deverwerre is Sales & Marketing Manager bij Macobo. Indien u meer informatie wenst over onze diensten, neem dan contact op met haar.

VOLG ONZE BLOG

Vind je onze posts interessant?
Wil je als eerste verwittigd worden wanneer we weer
wat nieuws te vertellen hebben?

Schrijf dan hieronder in en ontvang onze blogberichten per mail.