Nederlands English

Riolering

De riolering is het minst zichtbaar deel van het ontwerp, maar daarom zeker niet onbelangrijk. Een goed ontwerp van de riolering moet worden uitgevoerd binnen de van kracht zijnde regelgeving en verhindert wateroverlast. Macobo ontwerpt gescheiden en semi-gescheiden stelsels en houdt rekening met de gestelde randvoorwaarden en technische kwaliteitseisen van de afvalwaterbeheerder. Het rioleringsnet wordt in zijn geheel bekeken en alle strengen worden op elkaar afgestemd. Wij verzorgen bovendien ook het ontwerp van de bijhorende kunstwerken van een riolering; hiertoe behoren o.a. bruggen, pompstations en overstorten.

Daarnaast verplicht de regelgeving ook bij woningen gescheiden regen en- afvalwater bij de aanleg van een gescheiden rioleringsnet. Zowel voor rioolbeheerders als voor de bewoners kan dergelijke afkoppeling een onoverzichtelijke klus lijken. Macobo kan ingeschakeld worden om dit vlot en efficiënt te coördineren. Als VLARIO erkend afkoppelingsadviseur gaan wij vanuit het wettelijk kader steeds op zoek naar oplossingen die voor de rioolbeheerders en de bewoners technisch, sociaal en economisch aanvaardbaar zijn.

Referenties

Westmeerbeek, La Corbeille kmo-, industrie- en retailzone

Preview08 Corbeille06

In opdracht van projectontwikkelaar Tervia’s staat Macobo in voor het volledige ontwerp van het domein La Corbeille, waarbij er een combinatie van kmo-, industrie- en retailzone wordt ontwikkeld. De site (14ha) van de voormalige conservenfabriek krijgt een hedendaagse invulling. Het duurzame en onderhoudsvriendelijke ontwerp behelst de wegenis, de parkeer- en laadzones en de groenaanleg. Ook de riolering en aanleg van een infiltratiesysteem d.m.v. waterdoorlaatbare klinkers en een buffersysteem (wadi) maken deel uit van de opdracht. Voor de kmo-units stond Macobo ook in voor de EPB-verslaggeving en het ontwerp van de Speciale Technieken voor de Dierenkliniek.

Lees meer

Borgloon, herinrichting N754A en N76k

Borgloon Sittardstraat 2

In opdracht van Stad Borgloon, AWV Limburg en Aquafin werden de Sittardstraat en Guldenbodemlaan heraangelegd volgens het bestaande mobiliteitsplan. Het projectgebied betreft een verbinding tussen de N754 en de N76 en omvat de Sittardstraat (N754A), een kort verbindingsgedeelte genaamd Stationsstraat en de Guldenbodemlaan (N76k) te Borgloon. Samen met de gewestweg worden eveneens de aansluitende gemeentelijke buurtwegen Ervaertstraat en Colenstraat heringericht. De verkeersveiligheid en belevingskwaliteit van alle weggebruikers en gebruikers van de omgeving stonden voorop in ons ontwerp.

Lees meer

Tongeren, herinrichting Neremsplein en dorpskernen Mal-Sluizen

Tongeren Neremseplein 3

De opdracht was tweeledig: rioleringswerken (Aquafin en Infrax) en de heraanleg van het openbaar domein inclusief wegenis i.o.v. de stad.

De rioleringswerken bestonden in hoofdzaak uit het afkoppelen van de bestaande rioollozingen in de deelgemeenten Mal en Sluizen van de Jeker (waterloop 1ste categorie) en het aanleggen van een collector voor de afvoer van het d.w.a.-debiet naar het bestaande zuiveringsstation “Scherpenberg” te Mal. Vermits de aan te leggen riolen zoveel mogelijk aangelegd werden binnen het bestaand openbaar domein wenste de stad Tongeren van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande dorpskernen op te waarderen door het vernieuwen en verfraaien van de weginfrastructuur binnen de bebouwde zone en het aanleggen van verharde voetpaden en enkele fietspaden langs het traject.

Dit project omvatte de volledige herinrichting van onder meer het Neremsplein en de aansluitende doodlopende zijwegen zijnde de Koninginnestraat (inclusief parking) en de Bijsstraat. Het ontwerp beoogde het herstel en de versterking van de pleinfunctie en het inrichten van een stop- en rustplaats langs het fietspad.

 

Lees meer

Heers, renovatie fietspad N743

Heers N743 2

In opdracht van Gemeente Heers, AWV Limburg, Infrax en Stad Tongeren werd een fietspad ontworpen langs de N743, die deel uitmaakt van het functioneel fietsroutenetwerk. De N743 vertrekt namelijk aan de N3 en is een interessante route voor fietsverkeer van en naar het centrum uit de richting Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon. In het ontwerp werd ook de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en de toeristische fietser verhoogd.

Lees meer

Heist-op-den-Berg, 45 sociale woningen

Heist op den Berg 1

In opdracht van VMSW en in samenwerking met architectenbureau Archiles werken wij diverse studies uit: speciale technieken, EPB, stabiliteit en de omgevingsaanleg. De studie speciale technieken bestaat meer specifiek uit HVAC, sanitair, elektriciteit, verlichting, hernieuwbare energieën en een warmteverliesberekening.

Lees meer

Putte, herinrichting Gemeenteplein

Putte Gemeenteplein 7

De opdracht voor Gemeentebestuur Putte bestond uit een duurzame invulling geven aan het gemeenteplein. In de nabije omgeving bevinden zich het gemeentehuis, een school en een lokaal van de jeugdbeweging. Voor deze functies moesten er parkeerplaatsen en een toegang worden voorzien. Ook moest het gemeenteplein zijn functie als plein voor evenementen en festiviteiten kunnen vervullen. Het gemeenteplein wordt gebruikt als doorsteek voor fietsers/voetgangers en auto’ s naar de Waverlei. Hiervoor werd een oplossing aangereikt om de veiligheid van elke weggebruiker te garanderen.

Lees meer

Borgloon, Klappoel

Borgloon Klappoel 5

Het plein moest een actieve publieke ruimte worden met een stedelijk karakter. Het reliëf werd hersteld en in de natuurlijke helling werden treden uitgewerkt zodat een amfitheatervormige ruimte ontstaat. De verlichting van het amfitheater gebeurde met een discrete ledverlichting per trede en de nodige groenvoorzieningen zorgden voor de beoogde beeldkwaliteit. Rond het amfitheater werd de bestaande bestrating weggenomen en vervangen door een natuurverharding, aangelegd in een ruitverband.

Lees meer

Mechelen, wijk Otterbeek

Mechelen wijk Otterbeek 5

In opdracht van VMSW wordt de wijk Otterbeek heraangelegd. Macobo doet ontwerp en opvolging uitvoering van de volledige buitenaanleg: pleinen, parking, groene ruimtes, sportvelden, speelplekken en straten. Het is een duidelijk afgebakende wijk en bestaat uit 4 verschillende entiteiten, elk met hun eigen structuur. Elk entiteit heeft zijn eigen woontypologie en daar werd ons ontwerp ook op afgestemd.

Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE