Asbest, Sloop en Plaatsbeschrijving

 

Bij Macobo kan u terecht voor een aantal niche-expertises zoals sloop- en asbestinventarissen en plaatsbeschrijvingen.

Sloopinventaris

Vlarea verplicht de houder van een stedenbouwkundige vergunning vóór het slopen of ontmantelen van bepaalde (bedrijfs)gebouwen een sloopinventaris voor afvalstoffen te laten opmaken. Macobo staat in voor het opmaken van dergelijke sloopinventarissen en desgewenst ook voor het uitwerken van sloopbestekken en begeleiding van de sloopwerken op zich.

Asbestinventaris

Iedere werkgever is ook wettelijk verplicht om een asbestinventaris van zijn eigendommen te laten opmaken zodat hij zijn personeel, maar ook externe werknemers, kan informeren over de nog aanwezige asbesthoudende materialen in zijn gebouw. Macobo is expert in het opmaken van asbestinventarissen, visueel en destructief asbestonderzoek en de begeleiding of coördinatie van asbestsaneringsprojecten.

Plaatsbeschrijving

Om tijdens of na bouwwerken vervelende discussies te vermijden, hebben zowel bouwheer als aannemer er alle belang bij om, aan de hand van een plaatsbeschrijving, aan te tonen hoe de situatie eruit ziet voor en na de uitvoering van de werken. Deze schadeopname kan ‘tegensprekelijk’ gebeuren door één van onze bouwkundige experts.

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE