Fietspaden

Met de toename van het fietsverkeer stijgt de vraag naar de uitbouw van veilige fietspaden.

Macobo ontwerpt diverse fietsinfrastructuren als onderdeel van fietsroutenetwerken, “fiets-o-strades” en fietspaden langs wegen. Voor de inrichting van deze infrastructuur houden wij rekening met aspecten als landschappelijke context, doelgroepen, betrokken verkeersmodi, snelheidsregimes en veiligheid.

Het resultaat is een duurzaam en functioneel ontwerp met een hoog gebruikerscomfort en een kwalitatieve beeldwaarde. Bovendien wordt de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij de gebruikers verhoogd.

Referenties

 • Heers, renovatie fietspad N743
  Macobo Referentie Heers, Renovatie fietspad N743

  In opdracht van Gemeente Heers, AWV Limburg, Infrax en Stad Tongeren werd een fietspad ontworpen langs de N743, die deel uitmaakt van het functioneel fietsroutenetwerk. De N743 vertrekt namelijk aan de N3 en is een interessante route voor fietsverkeer van en naar het centrum uit de richting Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon. In het ontwerp werd ook de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en de toeristische fietser verhoogd.

  Lees meer
 • Tongeren, herinrichting Neremsplein en dorpskernen Mal-Sluizen
  Macobo Referentie Tongeren, Herinrichting Neremseplein en dorpskernen Mal-Sluizen

  De opdracht was tweeledig: rioleringswerken (Aquafin en Infrax) en de heraanleg van het openbaar domein inclusief wegenis i.o.v. de stad.

  De rioleringswerken bestonden in hoofdzaak uit het afkoppelen van de bestaande rioollozingen in de deelgemeenten Mal en Sluizen van de Jeker (waterloop 1ste categorie) en het aanleggen van een collector voor de afvoer van het d.w.a.-debiet naar het bestaande zuiveringsstation “Scherpenberg” te Mal. Vermits de aan te leggen riolen zoveel mogelijk aangelegd werden binnen het bestaand openbaar domein wenste de stad Tongeren van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande dorpskernen op te waarderen door het vernieuwen en verfraaien van de weginfrastructuur binnen de bebouwde zone en het aanleggen van verharde voetpaden en enkele fietspaden langs het traject.

  Dit project omvatte de volledige herinrichting van onder meer het Neremsplein en de aansluitende doodlopende zijwegen zijnde de Koninginnestraat (inclusief parking) en de Bijsstraat. Het ontwerp beoogde het herstel en de versterking van de pleinfunctie en het inrichten van een stop- en rustplaats langs het fietspad.

   

  Lees meer
 • Kortenberg, HST fietsroute
  Macobo Referentie Kortenberg, HST fietsroute

  De opdracht bestaat uit het gedetailleerd uitwerken van het tracé ter optimalisatie van de HST-fietssnelweg i.o.v. Gemeente Kortenberg. Het gaat daarbij vooral om het wegwerken van drie ‘knikken’ die in het tracé aanwezig waren. Op twee plaatsen moet de fietsroute d.m.v. fietstunnels onder de rijweg door gebracht worden. Ook de bestaande parking van de NMBS moet hierbij heringericht worden.

  Lees meer
 • RVK Willebringen, streefbeelden studie fietspaden
  Macobo Referentie Willebringen, Streefbeeldenstudie-fietspaden

  Binnen de ruilverkaveling van Willebringen werden een aantal nieuwe fietspaden voorzien i.o.v. Provincie Vlaams-Brabant en VLM. Het kenmerkend open akkerland bestaat uit vergezichten en holle wegen die het landschap doorsnijden. De fietstracés liggen voornamelijk in dit grootschalige landschap en maken gebruik van deze twee elementen. Kleine landschapselementen zijn schaars en meestal terug te vinden in de vorm van holle wegen en grachten. Binnen de streefbeeldenstudie werd gestreefd naar uniformiteit en duurzaamheid. Er werd in detail bekeken hoe de recreatieve waarde en de globale structuur van het functioneel en recreatief fietsnetwerk konden worden versterkt met nieuwe ingrepen.

  Lees meer
 • Borgloon, herinrichting N754A en N76k
  Macobo Referentie Borgloon, N754A en N76k

  In opdracht van Stad Borgloon, AWV Limburg en Aquafin werden de Sittardstraat en Guldenbodemlaan heraangelegd volgens het bestaande mobiliteitsplan. Het projectgebied betreft een verbinding tussen de N754 en de N76 en omvat de Sittardstraat (N754A), een kort verbindingsgedeelte genaamd Stationsstraat en de Guldenbodemlaan (N76k) te Borgloon. Samen met de gewestweg worden eveneens de aansluitende gemeentelijke buurtwegen Ervaertstraat en Colenstraat heringericht. De verkeersveiligheid en belevingskwaliteit van alle weggebruikers en gebruikers van de omgeving stonden voorop in ons ontwerp.

  Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE