Publieke Ruimtes

Publieke ruimtes vormen een belangrijk onderdeel in het algemene beeld van een stad, gemeente of landschap. Ze vervullen diverse functies waaronder ontmoeting, recreatie en parkeren en ze dragen bij aan een positief beeld van de omgeving. Publieke ruimtes vormen de verbinding tussen diverse functies en vervatten vaak een netwerk van (trage) wegen.

Macobo houdt bij elk ontwerp rekening met de ruimtelijke en stedenbouwkundige context om te komen tot een kwalitatieve publieke ruimte die de aanliggende functies en hun beeldwaarde versterkt. Er wordt gestreefd naar een leesbaar, veilig en duurzaam ontwerp d.m.v. eenvoudige ontwerpoplossingen en een weloverwogen keuze van materialen en beplanting.

We durven nadenken over toekomstige ontwikkelingen en mogelijke evoluties binnen een gebied (beleidsmatig, ecologisch, marktafhankelijk). Een dergelijke opstelling leidt tot flexibele oplossingen met nieuwe mogelijkheden naar de toekomst toe.

Macobo ontwerpt publieke ruimtes volgens een 3D-model, binnen dewelke alle omgevingsstudies worden uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwerpsoftware Civil 3D en InfraWorks. We bouwen onze ontworpen omgeving helemaal virtueel op in 3D alvorens het in het echt te realiseren. Hierdoor verkorten we de bouwperiode en vermijden we uitvoeringsfouten met een betere bouwkwaliteit en een betere prijs als resultaat.

Voor een optimale samenwerking met de overheidsdiensten werken we voor overheidsopdrachten bovendien met de gekende 3P software.

Referenties

 • Genk, Sportpark De Richter
  Macobo Referentie Genk, Sportpark De Richter

  In 2013 werd een ontwikkelingsschets opgemaakt voor dit gebied, de zogenaamde kern van Bret, die de basis vormde voor de uitwerking van ons technisch ontwerp. Er is een sterke dynamiek merkbaar binnen de kern van Bret: nieuwe voetbalterreinen, nieuwe volleybalhal en aansluiting bij de bestaande kantine. De inrichting wordt opgevat als een tweede publieke centrumcluster binnen Bret, die zowel landschappelijk als functioneel deel uitmaakt van de centrumruimte van Bret. Het uitgangspunt is de creatie van een polyvalente ruimte die enerzijds een ontmoetingsplek zal vormen voor buurtbewoners maar die anderzijds ook nauw aansluit bij de omliggende publieke functies, zijnde de volleybalclub en de scholen De Richter en Bret. Langsheen de noordelijke zijde van het terrein wordt in de lengterichting eveneens een parking voorzien met een parkeercapaciteit van 70 parkeerplaatsen. In het zuidelijk deel is ruimte voorzien voor spelen, ontmoeten en groen. Daarnaast werden ook 3 outdoor beachvolleybalterreinen voorzien.

  Lees meer
 • VGC, beheersplan Neerhof
  Macobo Referentie Dilbeek, Landschapsbeheerplan Neerhof

  Het Neerhof is een hoeve die dateert van 1217 en tegenwoordig functioneert als kinderboerderij aan de Brusselse rand. Het beheersplan is één van de eerste plannen opgemaakt volgens het onroerend erfgoeddecreet dat op 1 januari 2015 in voege is gegaan. Binnen het beheersplan is Macobo als studiebureau de uitdaging aangegaan om, naast de hoofddoelstellingen van onroerend erfgoed, het Neerhof om te vormen naar een duurzaam en educatief project waarin cyclische processen centraal staan. De principes van permacultuur en cradle to cradle vormen de basis voor de uitwerking van deze nevendoelstellingen binnen het beheersplan.

  Lees meer
 • Putte, herinrichting Gemeenteplein
  Macobo Referentie Putte, Herinrichting gemeenteplein

  De opdracht voor Gemeentebestuur Putte bestond uit een duurzame invulling geven aan het gemeenteplein. In de nabije omgeving bevinden zich het gemeentehuis, een school en een lokaal van de jeugdbeweging. Voor deze functies moesten er parkeerplaatsen en een toegang worden voorzien. Ook moest het gemeenteplein zijn functie als plein voor evenementen en festiviteiten kunnen vervullen. Het gemeenteplein wordt gebruikt als doorsteek voor fietsers/voetgangers en auto’ s naar de Waverlei. Hiervoor werd een oplossing aangereikt om de veiligheid van elke weggebruiker te garanderen.

  Lees meer
 • Tongeren, herinrichting Neremsplein en dorpskernen Mal-Sluizen
  Macobo Referentie Tongeren, Herinrichting Neremseplein en dorpskernen Mal-Sluizen

  De opdracht was tweeledig: rioleringswerken (Aquafin en Infrax) en de heraanleg van het openbaar domein inclusief wegenis i.o.v. de stad.

  De rioleringswerken bestonden in hoofdzaak uit het afkoppelen van de bestaande rioollozingen in de deelgemeenten Mal en Sluizen van de Jeker (waterloop 1ste categorie) en het aanleggen van een collector voor de afvoer van het d.w.a.-debiet naar het bestaande zuiveringsstation “Scherpenberg” te Mal. Vermits de aan te leggen riolen zoveel mogelijk aangelegd werden binnen het bestaand openbaar domein wenste de stad Tongeren van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande dorpskernen op te waarderen door het vernieuwen en verfraaien van de weginfrastructuur binnen de bebouwde zone en het aanleggen van verharde voetpaden en enkele fietspaden langs het traject.

  Dit project omvatte de volledige herinrichting van onder meer het Neremsplein en de aansluitende doodlopende zijwegen zijnde de Koninginnestraat (inclusief parking) en de Bijsstraat. Het ontwerp beoogde het herstel en de versterking van de pleinfunctie en het inrichten van een stop- en rustplaats langs het fietspad.

   

  Lees meer
 • Westerlo, zwembadomgeving en parking
  Macobo Referentie Westerlo, Zwembadomgeving en parking

  Door de uitbreiding van de sportzone met een stedelijk zwembadcomplex diende de omgeving  te worden heraangelegd i.o.v. Gemeente Westerlo. Er werd een multifunctioneel plein aangelegd waarop kan  worden geparkeerd. Betonnen plantbakken met geïntegreerde zitfunctie en lichtstrips begeleiden de bezoeker naar de diverse functies. Meerstammige bomen en boomspots zorgen voor een waardevolle beeldkwaliteit.  Achteraan werd een ruimte voorzien die aansluit bij het terras van het cafetaria met goed zicht op de aanpalende sportvelden. Als overgang naar het aanliggende bosrijke landschap werd een ligweide ingericht om zo de natuurwaarden te benadrukken.

  Lees meer
 • Laakdal, herinrichting begraafplaatsen
  Macobo Referentie Laakdal, Herinrichting begraafplaats

  De gemeente Laakdal streeft naar meer toegankelijkheid en uniformiteit van haar 4 begraafplaatsen. Deze moeten meer beleefd kunnen worden en een hedendaagse uitstraling krijgen die beantwoord aan de huidige noden en normen. Macobo is gestart met het ontwerpen van een nieuwe huisstijl voor de verschillende begraafplaatsen binnen de gemeente die vervolgens als bouwstenen functioneren voor de verdere uitwerking van de concrete inrichtingsplannen.

   

  Lees meer
 • Mechelen, wijk Otterbeek
  Macobo Refentie Mechelen Wijk Otterbeek 3

  In opdracht van VMSW wordt de wijk Otterbeek heraangelegd. Macobo doet ontwerp en opvolging uitvoering van de volledige buitenaanleg: pleinen, parking, groene ruimtes, sportvelden, speelplekken en straten. Het is een duidelijk afgebakende wijk en bestaat uit 4 verschillende entiteiten, elk met hun eigen structuur. Elk entiteit heeft zijn eigen woontypologie en daar werd ons ontwerp ook op afgestemd.

  Lees meer
 • Borgloon, Klappoel
  Macobo Referentie Borgloon, Klappoel

  Het plein moest een actieve publieke ruimte worden met een stedelijk karakter. Het reliëf werd hersteld en in de natuurlijke helling werden treden uitgewerkt zodat een amfitheatervormige ruimte ontstaat. De verlichting van het amfitheater gebeurde met een discrete ledverlichting per trede en de nodige groenvoorzieningen zorgden voor de beoogde beeldkwaliteit. Rond het amfitheater werd de bestaande bestrating weggenomen en vervangen door een natuurverharding, aangelegd in een ruitverband.

  Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE