Wegen

De esthetische en praktische inrichting van de weg heeft impact op de volledige omgeving. Naargelang de ligging kan het een modern, gezellig, eenvoudig of historisch karakter hebben. Factoren als veiligheid, mobiliteit, verlichting en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.

Macobo ontwerpt wegen van allerlei aard. Zowel gewestwegen als kleinere stads- en dorpswegen geven wij een nieuw uitzicht en maken wij veiliger voor alle gebruikers. Afhankelijk van de specifieke behoeften en omstandigheden komt een geschikt ontwerp tot stand.

Macobo ontwerpt volgens een digitaal 3D-model, binnen dewelke alle omgevingsstudies worden uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwerpsoftware Civil 3D en InfraWorks. We bouwen onze ontworpen wegen helemaal virtueel op in 3D alvorens het in het echt te realiseren. Hierdoor verkorten we de bouwperiode en vermijden we uitvoeringsfouten met een betere bouwkwaliteit en een betere prijs als resultaat. Voor een optimale samenwerking met de overheidsdiensten werken we voor overheidsopdrachten bovendien met de gekende 3P software.

Referenties

 • Aarschot, 84 woonunits Ter Heide
  Macobo Referentie Aarschot, 84 woonunits Ter Heide

  Hooyberghs, dochterbedrijf van B&R Bouwgroep, bouwt 84 sociale wooneenheden te Aarschot. Het project bestaat uit een mix van appartementen en woningen en kreeg vanwege zijn ligging de naam Ter Heide mee. De bouw zal gebeuren in twee fases en kwam tot stand binnen een CBO-procedure, een initiatief waarmee VMSW sociale woningen wil laten bouwen door projectontwikkelaars.

  2DVW Architects staat in voor het ontwerp van de gebouwen en Macobo verzorgt de studies stabiliteit, technieken, EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie. Ook het ontwerp van de omgevingsaanleg met bijhorende wegenis en riolering gebeurt door Macobo.

  Foto’s: 2DVW Architects

  Lees meer
 • Westmeerbeek, La Corbeille kmo-, industrie- en retailzone
  Macobo Referentie Westmeerbeek, La Corbeille kmo-, industrie- en retailzone

  In opdracht van projectontwikkelaar Tervia’s staat Macobo in voor het volledige ontwerp van het domein La Corbeille, waarbij er een combinatie van kmo-, industrie- en retailzone wordt ontwikkeld. De site (14ha) van de voormalige conservenfabriek krijgt een hedendaagse invulling. Het duurzame en onderhoudsvriendelijke ontwerp behelst de wegenis, de parkeer- en laadzones en de groenaanleg. Ook de riolering en aanleg van een infiltratiesysteem d.m.v. waterdoorlaatbare klinkers en een buffersysteem (wadi) maken deel uit van de opdracht. Voor de kmo-units stond Macobo ook in voor de EPB-verslaggeving en het ontwerp van de Speciale Technieken voor de Dierenkliniek.

  Lees meer
 • Heers, renovatie fietspad N743
  Macobo Referentie Heers, Renovatie fietspad N743

  In opdracht van Gemeente Heers, AWV Limburg, Infrax en Stad Tongeren werd een fietspad ontworpen langs de N743, die deel uitmaakt van het functioneel fietsroutenetwerk. De N743 vertrekt namelijk aan de N3 en is een interessante route voor fietsverkeer van en naar het centrum uit de richting Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon. In het ontwerp werd ook de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en de toeristische fietser verhoogd.

  Lees meer
 • Borgloon, herinrichting N754A en N76k
  Macobo Referentie Borgloon, N754A en N76k

  In opdracht van Stad Borgloon, AWV Limburg en Aquafin werden de Sittardstraat en Guldenbodemlaan heraangelegd volgens het bestaande mobiliteitsplan. Het projectgebied betreft een verbinding tussen de N754 en de N76 en omvat de Sittardstraat (N754A), een kort verbindingsgedeelte genaamd Stationsstraat en de Guldenbodemlaan (N76k) te Borgloon. Samen met de gewestweg worden eveneens de aansluitende gemeentelijke buurtwegen Ervaertstraat en Colenstraat heringericht. De verkeersveiligheid en belevingskwaliteit van alle weggebruikers en gebruikers van de omgeving stonden voorop in ons ontwerp.

  Lees meer
 • Putte, herinrichting Gemeenteplein
  Macobo Referentie Putte, Herinrichting gemeenteplein

  De opdracht voor Gemeentebestuur Putte bestond uit een duurzame invulling geven aan het gemeenteplein. In de nabije omgeving bevinden zich het gemeentehuis, een school en een lokaal van de jeugdbeweging. Voor deze functies moesten er parkeerplaatsen en een toegang worden voorzien. Ook moest het gemeenteplein zijn functie als plein voor evenementen en festiviteiten kunnen vervullen. Het gemeenteplein wordt gebruikt als doorsteek voor fietsers/voetgangers en auto’ s naar de Waverlei. Hiervoor werd een oplossing aangereikt om de veiligheid van elke weggebruiker te garanderen.

  Lees meer
 • Tongeren, herinrichting Neremsplein en dorpskernen Mal-Sluizen
  Macobo Referentie Tongeren, Herinrichting Neremseplein en dorpskernen Mal-Sluizen

  De opdracht was tweeledig: rioleringswerken (Aquafin en Infrax) en de heraanleg van het openbaar domein inclusief wegenis i.o.v. de stad.

  De rioleringswerken bestonden in hoofdzaak uit het afkoppelen van de bestaande rioollozingen in de deelgemeenten Mal en Sluizen van de Jeker (waterloop 1ste categorie) en het aanleggen van een collector voor de afvoer van het d.w.a.-debiet naar het bestaande zuiveringsstation “Scherpenberg” te Mal. Vermits de aan te leggen riolen zoveel mogelijk aangelegd werden binnen het bestaand openbaar domein wenste de stad Tongeren van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande dorpskernen op te waarderen door het vernieuwen en verfraaien van de weginfrastructuur binnen de bebouwde zone en het aanleggen van verharde voetpaden en enkele fietspaden langs het traject.

  Dit project omvatte de volledige herinrichting van onder meer het Neremsplein en de aansluitende doodlopende zijwegen zijnde de Koninginnestraat (inclusief parking) en de Bijsstraat. Het ontwerp beoogde het herstel en de versterking van de pleinfunctie en het inrichten van een stop- en rustplaats langs het fietspad.

   

  Lees meer
 • Heist-op-den-Berg, 45 sociale woningen
  Macobo Refentie Heist-op-den-Berg, 45 sociale woningen

  In opdracht van VMSW en in samenwerking met architectenbureau Archiles werken wij diverse studies uit: speciale technieken, EPB, stabiliteit en de omgevingsaanleg. De studie speciale technieken bestaat meer specifiek uit HVAC, sanitair, elektriciteit, verlichting, hernieuwbare energieën en een warmteverliesberekening.

  Lees meer
 • Borgloon, Klappoel
  Macobo Referentie Borgloon, Klappoel

  Het plein moest een actieve publieke ruimte worden met een stedelijk karakter. Het reliëf werd hersteld en in de natuurlijke helling werden treden uitgewerkt zodat een amfitheatervormige ruimte ontstaat. De verlichting van het amfitheater gebeurde met een discrete ledverlichting per trede en de nodige groenvoorzieningen zorgden voor de beoogde beeldkwaliteit. Rond het amfitheater werd de bestaande bestrating weggenomen en vervangen door een natuurverharding, aangelegd in een ruitverband.

  Lees meer
 • Mechelen, wijk Otterbeek
  Macobo Refentie Mechelen Wijk Otterbeek 3

  In opdracht van VMSW wordt de wijk Otterbeek heraangelegd. Macobo doet ontwerp en opvolging uitvoering van de volledige buitenaanleg: pleinen, parking, groene ruimtes, sportvelden, speelplekken en straten. Het is een duidelijk afgebakende wijk en bestaat uit 4 verschillende entiteiten, elk met hun eigen structuur. Elk entiteit heeft zijn eigen woontypologie en daar werd ons ontwerp ook op afgestemd.

  Lees meer

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE