RVK Willebringen, streefbeelden studie fietspaden


Binnen de ruilverkaveling van Willebringen werden een aantal nieuwe fietspaden voorzien i.o.v. Provincie Vlaams-Brabant en VLM. Het kenmerkend open akkerland bestaat uit vergezichten en holle wegen die het landschap doorsnijden. De fietstracés liggen voornamelijk in dit grootschalige landschap en maken gebruik van deze twee elementen. Kleine landschapselementen zijn schaars en meestal terug te vinden in de vorm van holle wegen en grachten. Binnen de streefbeeldenstudie werd gestreefd naar uniformiteit en duurzaamheid. Er werd in detail bekeken hoe de recreatieve waarde en de globale structuur van het functioneel en recreatief fietsnetwerk konden worden versterkt met nieuwe ingrepen.

Bouwheer Provincie Vlaams-Brabant & VLM

Projectteam Macobo

Periode 2014-lopend

Studies Fietspaden

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE