Tongeren, herinrichting Neremsplein en dorpskernen Mal-Sluizen


De opdracht was tweeledig: rioleringswerken (Aquafin en Infrax) en de heraanleg van het openbaar domein inclusief wegenis i.o.v. de stad.

De rioleringswerken bestonden in hoofdzaak uit het afkoppelen van de bestaande rioollozingen in de deelgemeenten Mal en Sluizen van de Jeker (waterloop 1ste categorie) en het aanleggen van een collector voor de afvoer van het d.w.a.-debiet naar het bestaande zuiveringsstation “Scherpenberg” te Mal. Vermits de aan te leggen riolen zoveel mogelijk aangelegd werden binnen het bestaand openbaar domein wenste de stad Tongeren van de gelegenheid gebruik te maken om de bestaande dorpskernen op te waarderen door het vernieuwen en verfraaien van de weginfrastructuur binnen de bebouwde zone en het aanleggen van verharde voetpaden en enkele fietspaden langs het traject.

Dit project omvatte de volledige herinrichting van onder meer het Neremsplein en de aansluitende doodlopende zijwegen zijnde de Koninginnestraat (inclusief parking) en de Bijsstraat. Het ontwerp beoogde het herstel en de versterking van de pleinfunctie en het inrichten van een stop- en rustplaats langs het fietspad.

 

Bouwheer Aquafin, Infrax & Stad Tongeren

Projectteam Macobo

Periode 2008-2013

Studies Wegen
Riolering
Fietspaden
Publieke Ruimtes

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen 5 werkdagen

VRAAG HIER UW OFFERTE